MXP-538

P-BUS 16 kanalna kartica.
Brend: Advanced
Šifra proizvoda: MXP-538
  • P-BUS 16 kanalna kartica.
  • Kartica sa 16 tipki (ulaza) i 48 LED dioda (izlaza).
  • Svaku tipku je moguće konfigurirati kroz aplikaciju, a svakoj tipki su dodijeljene 3 LED diode
  • P-BUS 16 kanalna kartica.
  • Kartica sa 16 tipki (ulaza) i 48 LED dioda (izlaza).
  • Svaku tipku je moguće konfigurirati kroz aplikaciju, a svakoj tipki su dodijeljene 3 LED diode