Apollo
Cijevasti nosač za kućište.
Cijevasti nosač za kućište
Kućište za detektor u ventilacijskoj cijevi/S65.
Kućište za detektor u ventilacijskoj cijevi/XP95.
Mini-disk daljinski indikator.
Adresabilna vatrodojavna sirena od 100 dB.
Adresabilna vatrodojavna sirena od 100 dB s bljeskalicom.
S65 Termički detektor.
Termički detektor s maksimalnom temperaturom 75 ˚C.
Klasični termički detektor sa fiksnom temperaturom 90 ˚C.
Reflektivna infracrvena dimna barijera dometa 100 metara.
Reflektivna infracrvena dimna barijera dometa 10-50 metara.