Apollo
XP95 Podnožje detektora.
Podnožje izolatora.
XP95 Podnožje detektora s relejem male potrošnje.
Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom i izolatorom.
Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom.
XP95 Podnožje detektora sa izolatorom.
Poklopac podnožja sa sirenom - bijela boja.
Poklopac podnožja sa sirenom - crvena boja.
Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom, izolatorom i bljeskalicom.
Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom i bljeskalicom.
45681-508APO / S65 Podnožje detektora s 12V relejem.
Cijevasti nosač za kućište, dužina 762 mm.