Videotec
Kućište za kamere od aluminija.
Nosač za kućište.
IR-LED reflektor sa kutom osvjetljenja od 60 stupnjeva.
IR-LED reflektor sa kutom osvjetljenja od 10 stupnjeva.
IR-LED reflektor sa kutom osvjetljenja od 10 stupnjeva.
IR-LED reflektor sa kutom osvjetljenja od 30 stupnjeva.
IR-LED reflektor sa kutom osvjetljenja od 30 stupnjeva.
Izdvojeni proizvodi