Pribor
Kućište za kamere od aluminija.
Vanjsko kućište sa ventilatorom i grijačem.
Vanjsko kućište sa grijačem.
Prenaponska zaštita za mrežne uređaje.