Pribor
Kućište za kamere od aluminija.
Prenaponska zaštita za mrežne uređaje.
Mini mikrofon.
Nadgradni mikrofon sive boje.