Vatrodojavne centrale
Analogno adresabilna centrala sa jednom petljom u standardnom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa dvije petlje u standardnom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa četiri petlje u velikom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa dvije petlje proširiva do osam petlji u velikom kućištu.
Centrala za gašenje tri zone (+ 1 EX barijera) u standardnom kućištu.