Vatrodojavne centrale
Analogno adresabilna centrala sa jednom petljom u standardnom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa dvije petlje u standardnom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa četiri petlje u velikom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa dvije petlje proširiva do osam petlji u velikom kućištu.
Vatrodojavna centrala 1 petlja/50
Vatrodojavna centrala 1 petlja/126