Pribor
Zamjensko staklo za ručni javljač požara.
XP95 Adresna kartica za podnožje detektora.
Plastični poklopac ručnog javljača.
Poklopac podnožja sa sirenom - bijela boja.
Poklopac podnožja sa sirenom - crvena boja.
Cijevasti nosač za kućište, dužina 762 mm.
Cijevasti nosač za kućište.
Cijevasti nosač za kućište
Zamjenska rola za printer
Kućište za detektor u ventilacijskoj cijevi/XP95.
Kućište za detektor u ventilacijskoj cijevi/S65.
GSM komunikator za vatrodojavne centrale.