Pribor
Zamjensko staklo za ručni javljač požara.
Plastični poklopac ručnog javljača.
Poklopac podnožja sa sirenom - bijela boja.
Poklopac podnožja sa sirenom - crvena boja.
Cijevasti nosač za kućište, dužina 762 mm.
Cijevasti nosač za kućište.
Cijevasti nosač za kućište
Zamjenska rola za printer
Kućište za detektor u ventilacijskoj cijevi/XP95.
GSM komunikator za vatrodojavne centrale.
Protupožarni ormar vatrootpornosti T-60
UNIVERZALNA ADRESNA KARTICA (PAK 25KOM)