Vatrodojava
Zamjensko staklo za ručni javljač požara.
Podnožje sirene.
Podnožje sirene IP65 za vanjsku montažu sirene.
Konvencionalna sirena za unutarnju i vanjsku ugradnju.
Konvencionalna sirena s bljeskalicom za unutarnju i vanjsku ugradnju.
Komplet za povećanje dometa do 100m.
Konvecionalna IR barijera s dometom do 120 metara.
Klasični detektor požara.
Plastični poklopac ručnog javljača.
S65 Podnožje detektora.
XP95 Podnožje detektora.
Podnožje izolatora.