Vanjske jedinice
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom u antivandal kućištu.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, četverožična komunikacija.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, dvožična komunikacija.
Vanjska portafonska jedinica s tipkovnicom.
Modularna vanjska jedinica.
Vanjska portafonska jedinica s tipkovnicom.
Vanjska portafonska jedinica s tipkovnicom.
Vanjska portafonska jedinica sa četiri pozivne tipke i ugrađenim čitačem kartica.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom i ugrađenim čitačem kartica.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom i ugrađenim čitačem kartica.
Vanjska portafonska jedinica sa dvije pozivne tipke i ugrađenim čitačem kartica.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, četverožična komunikacija.