Unutarnje jedinice
Andorid unutarnja portafonska jedinica sa 7 inčnim dodirnim zaslonom.
Andorid unutarnja portafonska jedinica sa 10.1 inčnim dodirnim zaslonom.
KH6 serija unutarnje interfonske jednica, bez zaslona
KH6 serija unutarnja interfonske jednica sa 4,3 inčnim zaslonom
KH6 serija unutarnja interfonske jednica sa 4,3 inčnim TFT dodirnim zaslonom
KH6 serija unutarnja interfonske jednice sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom