Unutarnje jedinice
Unutarnja portafonska jedinica sa 7 inčnim TFT zaslonom, četverožična komunikacija.
Unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT zaslonom i fizičkim tipkama.
Unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom.
Unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom i WiFijem.
Unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom i WiFijem.
Unutarnja portafonska jedinica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom, dvožična instalacija.