TL2803G-E

Dual path komunikator za DSC NEO hibridne alarmne centrale.
Šifra proizvoda: TL2803G-E
 • komunikacija: TCP/IP i GSM/GPRS
 • omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike
 • video verifikacija putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik)
 • omogućuje korištenje mobilne aplikacije
 • omogućeno upravljanje sustavom putem SMS poruka
 • 128 bitna AES enkripcija
 • SIA i Contact ID protokoli
 • komunikacija: TCP/IP i GSM/GPRS
 • omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike
 • video verifikacija putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik)
 • omogućuje korištenje mobilne aplikacije
 • omogućeno upravljanje sustavom putem SMS poruka
 • 128 bitna AES enkripcija
 • SIA i Contact ID protokoli