Terminali za radno vrijeme
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 4,3" LCD dodirnim ekranom i ugrađenim čitačem kartica frekvencije 125 KHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 4,3" LCD dodirnim ekranom i ugrađenim čitačem kartica frekvencije 13,56 MHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 4x20 OLED ekranom za horizontalnu instalaciju i ugrađenim čitačem kartica frekvencije 125 KHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 4x20 OLED ekranom za horizontalnu instalaciju i ugrađenim čitačem kartica frekvencije 13,56 MHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 7” LCD dodirnim ekranom za horizontalnu instalaciju i ugrađenim čitačem kartica frekvencije 125 kHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 7” LCD dodirnim ekranom za horizontalnu instalaciju i ugrađenim čitačem kartica frekvencije 13,56 MHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 3” LCD dodirnim ekranom za horizontalnu instalaciju i ugrađenim čitačem otiska prstiju Suprema i kartica frekvencije 13,56 MHz.
Kontroler za evidenciju radnog vremena s 3” LCD dodirnim ekranom za horizontalnu instalaciju