Sustavi kontrole pristupa

Kontrola pristupa je jedan od neophodnih elemenata za uspješno poslovanje svake firme. U slučaju da želite ograničiti pristup zaposlenicima ili posjetiteljima ili želite biti sigurni da samo određeni zaposlenici imaju pravo pristupa u neke posebne prostorije, neophodno je uvesti sustav za kontrolu pristupa.

Sustav kontrole pristupa obično se sastoji od sljedećih komponenti:

Kontroler
Centar sustava na koji se spajaju čitači, brave, i koji komunicira sa softverom kontrole pristupa. Primjer kontrolera slovenskog proizvođača Jantara i kanadskog proizvođača Paradoxa:

Čitači
Koriste se za identifikaciju korisnika. Obično se koriste RFID čitači za identifikaciju putem kartica, koda ili biometrijski čitači za identifikaciju putem otiska prsta. Primjer RFID čitača s tipkovnicom:

Brava
Najčešće se koriste električne ili elektromagnetne brave. Spajaju se na isti kontroler kao i čitači, te omogućuju otvaranje vrata nakon uspješne identifikacije korisnika. Izgled električne i elektromagnetne brave:

Softver
Koristi se za upravljanje sustavom kontrole pristupa - dodavanje ili brisanje korisnika, određivanje prava korisnika, izradu izvještaja o prolazima...

Način rada sustava

Način rada sustava kontrole pristupa je jednostavan. Na ulazima u prostorije za koje želite ograničiti pristup se instaliraju čitači preko kojih će se vršiti identifikacija osoba. Električne ili elektromagnetne brave na tim vratima su spojene na kontrolere, kao i čitači. Nakon što osoba prinese svoju ID karticu ili otisak prsta, kontroler vrši provjeru prava tog djelatnika u bazi, te ako osoba ima pravo pristupa, daje signal električnoj bravi i vrata je moguće otvoriti. Ako osoba nema odgovarajuća prava vrata će ostati zatvorena.

Sljedeća slika grafički prikazuje proces:

Svakom djelatniku ili posjetitelju se može:

  • dopustiti pristup samo određenim prostorijama. Npr. skladištar može otvoriti vrata skladišta, ali ne može ući u server salu.
  • dopustiti pristup prostorijama samo u određenim vremenskim intervalima. Npr. pristup skladištu moguć je samo radnim danom od 8 do 16 sati.

Možete se odlučiti za sustav sa bezkontaktnim karticama ili za biometrijski sustav.

Kontrola pristupa sa beskontaktnim karticama

Kod ovog sustava svaki djelatnik/posjetitelj zadužuje bezkontaktnu karticu za koju su vezana prava pristupa. Na ovaj način precizno i brzo ograničavate dozvole za određene prostore. Putem softvera kojem pristupate iz web preglednika možete u realnom vremenu pratiti koja kartica je iskorištena za pristup u određeni prostor. Dodavanje i brisanje prava pristupa u određene prostore se također vrši preko web preglednika.

Kontrola pristupa prema otisku prsta

Kod ovog sustava identifikacija pojedinih djelatnika/posjetitelja se radi prema otisku prsta. Usporedbom biometrijskih karakteristika spremljenih otisaka prsta sa trenutnim otiskom radi se identifikacija korisnika i na osnovu njegovih prava dopušta se ili odbija ulazak u određeni prostor. Za identifikaciju prema otisku prsta potrebni su čitači sa ugrađenim čitačem prstiju, kao što su ovi:

NAPOMENA
Sustav kontrole pristupa se često povezuje s evidencijom radnog vremena jer su sustavi logično povezani u smislu medija identifikacije i pozicije čitača. Čitač koji se koristi za kontrolu pristupa moguće je iskoristiti i za kontrolu radnog vremena te je iz istog softvera moguće vršiti upravljanje oba sustava.

Za više informacija o sustavima kontrole pristupa obratite nam se na broj telefona 01 3873 560 ili pošaljite upit putem kontakt forme.

;