Solo
Sklopivi štap 4 sekcije, dužine 4,5 m.
Sklopivi štap 2 sekcije, dužine 2,2 m.
Alat za raspršivanje spreja i ispitivanje optičkih detektora.
Komplet za ispitivanje termičkih detektora.
Sprej za testiranje optičkih javljača.
Sprej za testiranje optičkih javljača.
Alat za ispitivanje optičkih i termičkih detektora.
Sprej za testiranje optičkih javljača.
Produženje 1 metar za Solo-100 držač