Protuprovalni sustavi

Porastom krađa i provala javlja se veća potreba za ugradnjom sustava tehničke zaštite koji nas upozoravaju da je štićeni objekt ili prostor ugrožen djelovanjem nekog trećeg lica. Kako provalnici češto idu linijom manjeg otpora, ugradnja vidljivih znakova ugrađenog protuprovalnog sustava (sirene, bljeskalice, vanjski detektori) će ih najčešće odvratiti od provale, krađe ili devastacije štićenog prostora. Pravovremena informacija ili upozorenje protuprovalnog sustava znatno umanjuje mogućnost otuđenja stvari ili devastacije štićenog prostora.

Protuprovalni sustavi obično se sastoje se od slijedećih dijelova:

  • Alarmna centrala
  • Periferni uređaji (tipkovnice za upravljanje, moduli proširenja)
  • Detektori (za unutarnju ili vanjsku primjenu, detekciju stanja okoline)
  • Komunikacijski uređaji (glasovni dojavnici, GSM, GPRS, TCP/IP komunikatori)
  • Signalizacija (za vanjsku ili unutarnju primjenu)


Alarmna centrala
Alarmna centrala je uređaj na koji su povezani svi dijelovi protuprovalnog sustava. Ona obrađuje informacije pristigle od detektora, upravlja radom sustava te informacije može proslijeđivati dalje (telefon, email, dojavni centar). Centrala se obično montira na teže dostupnoj lokaciji (npr. podrum, tavan) kako bi se onemogućilo njeno onesposobljavanje od strane provalnika. Primjeri Paradox odnosno Hikvision alarmne centrale:

Periferni uređaji
Primjer perifernog uređaja je tipkovnica za upravljanje pomoću koje je moguće vršiti upravljanje sustavom - uključiti ili isključiti alarmni sustav, dodavati korisnike ili brisati korisnike, mijenjati šifre, itd. Primjer tipkovnice sa LED ekranom i fizičkim tipkama i touchscreen tipkovnice:

Detektori
Osim same prevencije, protuprovalni sustav se koristi za detekciju provale u najranijoj fazi. Detekcija obijanja vrata i prozora ili razbijanja stakla unutar štićenog prostora postiže se korištenjem magnetskih kontakata i detektora loma stakla. Žičani ili bežični infracrveni detektori otkrivaju toplinu koju zrači ljudsko tijelo pa se najčešće primjenjuju u unutarnjim prostorima štićenog objekta ili u njegovoj neposrednoj blizini. Protuprovalne sustave moguće je proširiti detektorima plamena, dima ili plina tako da nas ista alarmna centrala alarmira pri povećanju njihove koncentracije u zraku. Primjer detektora pokreta i magnetnog kontakta:

Komunikacijski uređaji
Zadatak komunikacijskih uređaja obaviještavanje korisnika ili centralnog dojavnog centra o stanju alarmnog sustava. Razlikujemo dvije vrste dojave:

  • personalna dojava - informacija o promjeni stanja alarmnog sustava šalje se na vlasnika sustava ili osobu koju on odredi. Primjer ovakve dojave bio bi slanje SMS poruke o aktiviranju alarma unutar štićenog prostora na privatni mobitel.
  • Centralni dojavni sustav (CDS) - informacija o promjeni stanja alarmnog sustava se šalje na odabrani Centralni dojavni sustav. Osnovna svrha Centralnog dojavnog sustava je mogućnost primanja informacija koje šalju alarmni sustavi, analiza i obrada primljenih podataka te pohrana istih. U slučaju alarma, dežurni operater na dojavnom centru postupa po unaprijed definiranoj proceduri (npr. poziv vlasniku štićenog prostora, alarmiranje sigurnosnih službi, slanje interventnih ekipa zaštitarski službi, itd.). U slučaju da se kontakt ne može ostvariti, na objekt se šalju zaštitari koji imaju zadatak utvrditi provjeru sigurnosnog stanja štićenog objekta.

Dojavu je tradicionalno bilo moguće ostvariti putem telefonske linije. Razvojem novih tehnologija dojava je postala dostupna putem GSM-a, GPRS-a, te unaprijeđenjem IT tehnologija i dojava putem interneta (GPRS i IP moduli). Primjer GSM odnosno IP komunikatora:

Signalizacija
Može biti zvučna (sirene) ili svjetlosna (bljeskalice). Služi za lokalno uzbunjivanje u slučaju povrede sigurnosnog stanja objekta. Sirena i bljeskalica:

Način rada sustava:

Sljedeća slika daje grafički prikaz alarmnog sustava:

Kao što je vidljivo iz slike, sve komponente alarmnog sustava se spajaju na alarmnu centralu. Tipkovnica služi za uključivanje i isključivanje sustava. Detektori pokreta i magnetni kontakti otkrivaju upad u štićeni prostor te šalju tu informaciju centrali. Sirena služi za lokalno uzbunjivanje i oglašava se u slučaju alarma. Komunikator dojavljuje informaciju o povredi sigurnosnog stanja objekta na privatni mobitel korisnika ili na dojavni centar.

Bežična komunikacija
Često se dogodi da se sustav mora ugraditi na objekte na kojima građevinski radovi nisu mogući ili gdje radi estetike prostora nije poželjno koristiti žične komponente. Tada do izražaja dolaze bežične komponente protuprovalnog sustava. Bežični sustav pravo je rješenje gdje god građevinski radovi nisu mogući ili se želi uštedjeti na vremenu potrebnom za instalaciju sustava.

Za više informacija o protuprovalnim sustavima obratite nam se na broj telefona 01 3873 560 ili pošaljite upit putem kontakt forme.

;