Protuprovala
Kućni gateway
Bežični komplet kućnih senzora
PIR senzor pokreta
Senzor za otvaranje/zatvaranje
Pametno dugme za aktiviranje/deaktiviranje alarma