Prijenos signala
Balun za prijenos signala preko upletene parice.
Konektor za kabel RG59.
Konektor za kabel RG59.
Konektor za kabel RG59.
Prijemnik 4 IP signala po koaksialnom kabelu.
Prijemnik 1 IP signala po koaksialnom kabelu.
Predajnik 1 IP signala po koaksialnom kabelu.
Predajnik 1 IP signala po koaksialnom kabelu, PoE podržan.
Video balun.
Za prijenos TVI signala preko upletene parice.