Pribor
Zamjensko staklo za ručni javljač požara.
XP95 Adresna kartica za podnožje detektora.
Plastični poklopac ručnog javljača.
Poklopac podnožja sa sirenom - crvena boja.
Cijevasti nosač za kućište, dužina 762 mm.
Cijevasti nosač za kućište.
Cijevasti nosač za kućište
Prekidač za zadršku/hold gašenja
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.