Prestanak podrške za Jantar V7 i Stop softver

U prvom mjesecu 2020. godine prestaje podrška za Jantar V7 i Stop softver. Softveri se više neće dalje razvijati te od siječnja 2020. za njih neće biti dostupna korisnička podrška. 

Za sve sustave koje i dalje koriste V7 i Stop, proizvođač preporučuje nadogradnju na Codeks V10.