Prepoznavanje nenošenja maske sa termalnim kamerama

Najnovija verzija firmwarea Hikvisionovih termalnih kamera donosi brojna poboljšanja, od kojih izdvajamo:

  • mogućnost korištenja vlastitih audio snimki za upozorenje o povišenoj temperaturi ili obvezi nošenja maske (za potrebe videa smanjen prag povišene temperature na 36 °C):

  • mogućnost prepoznavanja nenošenja maske. Ova funkcija je korisna za objekte gdje je obvezno nošenje maske - trgovine, bolnice, uslužni objekti... Kamera korištenjem umjetne inteligencije prepozna lice i detektira nosi li osoba masku. Ukoliko ne nosi, čuje se zvučno upozorenje o obvezi nošenja maske:

Za više informacija obratite se tehničkoj podršci na broj telefona 01 3873 555 ili email [email protected].