Podnožja
Deckhead kutija za montažu
Podnožje detektora