Plinodojava
Kontrolna jedinica detektora plina do 8 detektora
Svjetlosni panel za upozorenja. Uređaj s zvučnom i svjetlosnom funkcijom upozorenja.
Detektor ugljičnog monoksida sa relejem 12V.
Kontrolna jedinica detektora otrovnih i eksplozivnih plinova
Detektor plina metana u EX izvedbi
Konvencionalni senzor plina