PCS260/PCS265 komunikacijski modul

PCS260/PCS265 donosi 4G/3G/2G ili GSM dojavu za Paradox sustave. Omogućava pouzdanu dojavu kao i dvosmjernu komunikaciju između Paradox centrala i njihovih prijemnika, kao i slanje osobnih poruka. Podržava pristup preko Paradox smartphone aplikacije.

Karakteristike PCS260/PCS265
4G (3.75G) brzine dojave prema IPR512 prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS
3G/2G automatsko spajanje ako 4G nije dostupan
Mjesto za dvije SIM kartice (redudantni rad)
Nadzor komunikacije sa prijemnikom
Podrška za rad s Paradox smartphone aplikacijom (treći kvartal 2016.)
Uključite/isključite sustav slanjem tekstualne poruke (SMS) prema PCS260/265
4-žična instalacija
Dual tamper prekidač
Enkriptirana komunikacija (128-bit)

PCS265
Li-ion baterija (uključena) omogućava dojavu i kada centrala nema napajanja
RS-485 veza sa centralom (CVT485 uključen), omogućava rad do 100m sa baterijskim napajanjem
Dojaviti će prekid veze u slučaju prekida napajanja ili žica