Paradox
2 portni izolator petlje i sabirnice.
GPRS/IP dojavni centar za centralne dojavne sustave.
10 zonski LED modul tipkovnice (horizontalna montaža).
10 zonski LED modul tipkovnice (vertikalna montaža).
32-znakovna LED tipkovnica.
32-znakovni LCD modul tipkovnice.
32-znakovni LCD modul tipkovnice s ugrađenim primopredajnikom.
K35
32-znakovni LCD ICON modul tipkovnice.
K37
32-znakovni bežični LCD ICON modul tipkovnice.
10 zonski LED modul tipkovnice.
32-znakovni plavi LCD modul tipkovnice.
LCD tipkovnica s ugrađenim prijemnikom (433MHz).