Paradox ukida ParadoxMyHome (PMH) uslugu

Paradox je odlučio u potpunosti obustaviti ParadoxMyHome (PMH) uslugu 01.03.2019. godine. PMH je Paradoxova usluga za pristup sustavima protuprovale preko IP100/150 modula na lokacijama sa dinamičkom (promjenjivom) javnom IP adresom.

Od 17.09.2018. godine NEĆE BITI MOGUĆE registrirati nove lokacije (objekte) na PMH poslužitelju. PMH će početkom iduće godine zamijeniti besplatna verzija Insite Gold aplikacije za fiksne javne IP adrese. Besplatna verzija će podržavati iste funkcionalnosti kao i iParadox – uključenje/isključenje alarma i upravljanje PGM-ovima.

Korisnici koji koriste iParadox bez fiksne (javne) IP adrese trebat će prijeći na Insite Gold aplikaciju kako bi mogli pristupiti svom sustavu, s tim da će dobiti prvu godinu besplatno korištenje SWAN usluge. Korisnici koji su iParadox aplikaciju kupili poslije ožujka 2018. godine, a prijeđu na Insite Gold dobit će trogodišnje besplatno korištenje SWAN usluge. Proceduru dobivanja besplatne godine dana ili tri godine korištenja SWAN usluge biti će naknadno objavljena (za pitanja kontaktirajte našu podršku na [email protected]).

Kronologija:

  • 17.09.2018: nije moguće registrirati nove lokacije (objekte) na PMH server
  • 14.01.2019 (ili ranije): Insite Gold verzija sa podrškom za fiksne IP adrese
  • 18.03.2019: PMH prestaje s radom, mijenjaju ga Insite Gold i SWAN

Službeno priopćenje možete preuzeti ovdje.