Napajanja
Transformator 45VA 24V (u kompletu stezaljka i osigurač).
Transformator 100VA 24V (u kompletu stezaljka i osigurač).
Transformator 45VA 16.5V (u kompletu stezaljka i osigurač).