Napajači i komunikacijski pretvornici
Napajač za kontroler H2 i dvije brave.
Napajanje za do četiri uređaja tipa Lokus, Regis, i Rex sa dva izlaza za bravu.
Napajanje za do četiri uređaja tipa Lokus, Regis, i Rex sa dva izlaza za bravu i mrežnim priključkom.
Napajanje za uređaje tipa Lokus, Regis, i Rex sa jednim izlazom za bravu.
Napajanje za uređaje tipa Lokus, Regis, i Rex sa jednim izlazom za bravu i mrežnim priključkom.
Napajanje za uređaje tipa POPULUS H, REX ili REGIS
Napajanje za uređaje tipa POPULUS H, REX ili REGIS