MXP-509

Mrežna kartica za mrežu otpornu na kvar - ožičenje.
Brend: Advanced
Šifra proizvoda: MXP-509
  • Mrežna kartica za mrežu otpornu na kvar - ožičenje ( Fault-tolerant) sa povratom linije na prvu centralu.
  • Uslučaju prekida ožičenja s jedne strane ne gubi se komunikacija između panela.
  • Umrežavanje udovoljava normi EN54-13
  • Mrežna kartica za mrežu otpornu na kvar - ožičenje ( Fault-tolerant) sa povratom linije na prvu centralu.
  • Uslučaju prekida ožičenja s jedne strane ne gubi se komunikacija između panela.
  • Umrežavanje udovoljava normi EN54-13