Moduli
Mini-disk daljinski indikator.
Izolator petlje od kratkog spoja.
Analogni adresabilni mini switch monitor.
Analogni adresabilni switch monitor.
Modul za nadzor zone.
Analogni adresabilni ulazno/izlazni modul.
Modul za nadzor sirena.
Ulazno-izlazni modul.
Temperaturni senzor
Kartica petlje za Apollo protokol.
Mrežna kartica za standardnu mrežu.
Aktivna komponenta za nadzor kruga sirene.