Moduli
Mini-disk daljinski indikator.
Izolator petlje od kratkog spoja.
Analogni adresabilni mini switch monitor.
Modul za nadzor zone.
Modul za nadzor sirena.
Temperaturni senzor
Kartica petlje za Apollo protokol.
Mrežna kartica za standardnu mrežu.
Aktivna komponenta za nadzor kruga sirene.
Kartica za terminiranje izlaza
Relejna kartica za ugradnju na panel.
Mrežna kartica za mrežu otpornu na kvar - ožičenje.