Javljači
Analogni ručni javljač požara.
Analogni ručni javljač za vanjsku upotrebu.
XP95 Ručni javljač (vodootporni).
XP95 Ručni javljač (nadžbukni)
Prekidač za zadršku/hold gašenja
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.