Javljači
Analogni ručni javljač požara.
Analogni ručni javljač za vanjsku upotrebu.
XP95 Ručni javljač (vodootporni).
XP95 Ručni javljač (nadžbukni)
Ručni javljač požara
Konvencionalni ručni javljač požara.