Dodaci
Zaštitno nadžbukno kućište za DS-KV8X02-IM.
Stolni nosač master stanice DS-KM8301.
Okvir za nadžbuknu montažu vanjske stanice DS-KV8103-IME2.
Podžbukna kutija za unutarnje portafonske jedinice.
Video/audio distributer sa 8 portova.
Okvir za 1 modul.
Okvir za 2 modula.
Okvir za 3 modula.
Okvir za 1 door station modul.
Okvir za 2 door station modula.
Okvir za 3 modula.
Distributer/pretvarač video/audio signala za veće sustave do 500 unutarnjih jedinica.