Interfonija
Zaštitno nadžbukno kućište za DS-KD3002-VM.
Distributer/pretvarač video/audio signala.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, četverožična komunikacija.
Vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom u antivandal kućištu.
Vanjska portafonska jedinica s tipkovnicom.
Vanjska portafonska jedinica s tipkovnicom.
Modul kamere za vanjsku pozivnu stanicu (ugradni).
Modul kamere za vanjsku pozivnu stanicu.
Modul kamere za vanjsku pozivnu stanicu (nadgradni).
Vanjska portafonska jedinica s tipkovnicom.
Okvir za 1 modul.
Okvir za 2 modula.