HD
Dvožilna unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom
Dvožilna unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom, bijela
Dvožilna unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom
Modularna vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, dvožična komunikacija.
Modularna vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, dvožična komunikacija.