Dvožilni modularni IP sustavi
Distributer/pretvarač video/audio signala za sustave do 89 unutarnjih jedinica.
Distributer/pretvarač video/audio signala za veće sustave do 500 unutarnjih jedinica.
24 VDC napajanje za DS-KAD706 i DS-KAD706-S.
Modularna vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, dvožična komunikacija.
Unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom, dvožilna komunikacija.
Modularna vanjska interfonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, dvožična komunikacija.
Distributer/pretvarač video/audio signala