Dvožilni modularni IP sustavi
24 VDC napajanje za DS-KAD706 i DS-KAD706-S.
Modularna vanjska portafonska jedinica sa jednom pozivnom tipkom, dvožična komunikacija.
Unutarnja portafonska jednica sa 7 inčnim TFT dodirnim zaslonom, dvožilna komunikacija.
Distributer/pretvarač video/audio signala
Distributer/pretvarač video/audio signala
Distributer/pretvarač video/audio signala