Dodaci
Zaštitno nadžbukno kućište za DS-KD3002-VM.
Distributer/pretvarač video/audio signala.
Modul kamere za vanjsku pozivnu stanicu (ugradni).
Modul kamere za vanjsku pozivnu stanicu.
Modul kamere za vanjsku pozivnu stanicu (nadgradni).
Okvir za 1 modul.
Okvir za 2 modula.
Okvir za 3 modula.
Okvir za 1 door station modul.
Okvir za 2 door station modula.
Modul za indikaciju stanja - vizualni prikaz.
Modul sa 6 pozivnih tipki.