Dijeljenje unutarnje portafonske jedinice na HIK-CONNECT račune

 

Zbog učestalih upita instalatera o broju Hik-connect računa na koje portafonska jedinica može biti dodana, odlučili smo razjasniti problematiku.

 

Glavnu unutarnju jedinicu morate dodati na jedan korisnički Hik-connect račun koji će biti administratorski.

Sa njega možete podijeliti jedinicu na 4 dodatna Hik-connect računa, što dolazi do ukupne brojke od 5 Hik-connect računa na kojima portafonska jedinica može biti.

Bitna napomena je da dodatni korisnici imaju samo mogućnost upravljanja bravama i javljanja na dolazne pozive.

 

Na same unutarnje jedinice možete dodati do 16 kamera ili NVR kanala. Stream tih kanala mora biti u H.264 formatu i rezolucija ne smije biti veća od 1280x720 (720p).

U slučaju IP sistema možete dodati ili glavni stream kamere ili substream kamere dok kod analognih sustava možete dodati samo substream.