Prekidači
Prekidač za zadršku/hold gašenja
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.