Detektori
Detektor ugljičnog monoksida sa relejem 12V.
Detektor plina metana u EX izvedbi
Konvencionalni eksplozivni autokalibrirajući plinski senzor za tercijarnu upotrebu
SCO Carbon-monoxide senzor
Konvencionalni eksplozivni autokalibrirajući plinski senzor metana za tercijarnu upotrebu
Konvencionalni senzor plina