Detektori
Kućište za detektor u ventilacijskoj cijevi/S65
S65 Termički detektor.
Termički detektor s maksimalnom temperaturom 75 ˚C.
Klasični termički detektor sa fiksnom temperaturom 90 ˚C.
Detektor otvorenog plamena.
Klasični optički dimni detektor.
XP95 Termički detektor za visoke temperature.
XP95 Termički detektor.
XP95 Optički dimni detektor.
XP95 Optičko-termički detektor.
Analogni adresabilni termički detektor s fiksnom temperaturom.
XP95 Optički dimni detektor crne boje.