Detekcija u prostoru
Detektor vibracija za zaštitu sefova sa 5 nivoa osjetljivosti.
Detektor vode (poplave).
Adresabilni/klasični detektor loma stakla.
Bežični detektor loma stakla.
Bežični detektor dima, fotoelektični element sa visokom osjetljivošću.
Temperaturni senzor za mjerenje vanjske temperature.
Detektor vibracija, radius pokrivanja 1,5 - 3,5 m.
Detektor šuma/vibracija za sefove i trezore.
Detektor šuma/vibracija za bankomate, noćne trezore i kase.
Bežični detektor vode (poplavljivanja)
Detektor min/max temperature i vlage sa LCD ekranom za prikaz informacija.
Bežični detektor vode (poplavljivanja) komplet sa proširenjem.