Cooper
Panik tipka s aluminijskim pokrovom.
Panik tipka s aluminijskim pokrovom.
Detektor vode (poplave).
Crveno metalno kućište za smještaj ključa.
Detektor vode (poplave) s relejnim alarmnim izlazom.
Klasični magnetni kontakt za ugradnju.
Klasični magnetni kontakt, za roletne.