Administratorske upute za Codeks TA V10
Administratorske upute za Codeks TA V10

Codeks TA V10 je najnovija verzija Jantarovog softvera za evidenciju radnog vremena. Kako bismo korisnicima olakšali rad na sustavu, napravili smo prijevod službenih uputa namijenjenih administratorima sustava. Ovo su upute koje ćete predati osobama koje će biti zadužene za vođenje evidencije radnog vremena u firmi u kojoj je instaliran Codeks TA.

Neke od tema obrađenih u dokumentu su:

  • dodavanje statistika (bolovanje, godišnji odmor, službeni put...)
  • ispravljanje krivih prijava
  • dodavanje, brisanje, i izmjena korisnika
  • upravljanje grupama korisnika
  • podešavanje vremenskih intervala
  • izrada izvještaja

Dokument je moguće preuzeti na stranici proizvoda (potreban login).