CAME
Aluminijska barijera dužine 4220 mm s unutarnjim pojačanjem
Led traka duljine 4m
Led krunica
Pakiranje od 20 crvenih, reflektirajućih, ljepljivih traka
Ugradbena antena za Top Came / 433,92 Mhz
Utična radiofrekvencijska kartica od 433,92 MHz za maks. 25 daljinskih upravljača Rolling code
Fotoćelije na infracrvene zrake
Stupići za fotoćelije od PVC-a u boji RAL 9006
Dvokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa / 24 V AC-DC
Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom za programiranje.
Zupčasta vodilica 1m
LED trepćuće svjetlo s napajanjem od 24 V AC - DC do 230 V AC sa žutom kupolom.
Izdvojeni proizvodi