Bentel
Vanjska sirena sa bljeskalicom sa zaštitom od zapunjavanja pjenom.
Vanjska sirena sa bljeskalicom.
Vanjska sirena sa bljeskalicom, 24VDC.
Vanjska sirena sa vlastitim napajanjem.
Vanjska sirena sa vlastitim napajanjem.
Dojavnik s govornom porukom.
Vanjska samonapajajuća sirena sa bljeskalicom sa zaštitom od zapunjavanja pjenom.
Vanjska samonapajajuća sirena sa bljeskalicom.