Barijere i perimetarska detekcija
Vanjska dvostruka IR barijera dometa 60 metara, jedan kanal.
Vanjska dvostruka IR barijera dometa 20 m, jedan kanal.
Vanjska IR barijera dometa 60 metara, četiri kanala.
Detektor s četiri snopa Smart Line serije 100m
Vanjska dvostruka IR barijera dometa 60 metara, jedan kanal.
Sigurnosni Redar
Infracrvena barijera dometa 30m vani, 60m unutra