Barijere
Komplet za povećanje dometa do 100m.
IR barijera s dometom do 120 metara.
Klasični detektor požara.
Reflektivna infracrvena dimna barijera dometa 100 metara.
Reflektivna infracrvena dimna barijera dometa 10-50 metara.
Barijera napajana iz petlje, kompatibilna sa XP95 i Discovery protokolom.
Nosač detektora otvorenog plamena.