Barijere
Reflektivna infracrvena dimna barijera dometa 100 metara.
Reflektivna infracrvena dimna barijera dometa 10-50 metara.
Barijera napajana iz petlje, kompatibilna sa XP95 i Discovery protokolom.
Nosač detektora otvorenog plamena.