Barijere
Komplet za povećanje dometa do 100m.
Konvecionalna IR barijera s dometom do 120 metara.
Klasični detektor požara.
Barijera napajana iz petlje, kompatibilna sa XP95 i Discovery protokolom.
Nosač detektora otvorenog plamena.
Dodatna glava za detektor snopa s automatskim usklađivanjem
Konvencionalna barijera za Orbis klasične detektore u EX izvedbi