BACMX-5020/FT

Signalni panel, mreža otporna na kvar (fault tolerant) - instalacija povratnom vezom sa zadnjeg panela.
Brend: Advanced
Šifra proizvoda: BACMX-5020/FT
 • Pregled događaja kroz cijelu mrežu, sa tipkama za utišavanje zujalice, gašenje zvuka, ponovno pokretanje, mogućnost prenosa programiranih komandi na druge panele u mreži.
 • LCD ekran 240x64 sa bijelim pozadinskim svjetlom, mogućnost upisivanja naziva tvrtke ili korisnika
 • Nadzor do 2000 zona, USB sučelje
 • Nadzirani ulaz za vanjsku grešku
 • Kućište IP30 (218 x 300 x 44)
 • Osnovno napajanje panela: 24 VDC, 115 mA
 • Pregled događaja kroz cijelu mrežu, sa tipkama za utišavanje zujalice, gašenje zvuka, ponovno pokretanje, mogućnost prenosa programiranih komandi na druge panele u mreži.
 • LCD ekran 240x64 sa bijelim pozadinskim svjetlom, mogućnost upisivanja naziva tvrtke ili korisnika
 • Nadzor do 2000 zona, USB sučelje
 • Nadzirani ulaz za vanjsku grešku
 • Kućište IP30 (218 x 300 x 44)
 • Osnovno napajanje panela: 24 VDC, 115 mA