Apollo Soteria

Nova generacija vatrodojavnih detektora Soteria donosi niz naprednih funkcija koje osiguravaju ranu i pouzdanu detekciju požara:

  1. PureLight® senzorska tehnologija: Predstavlja najinovativniju optičku detekciju dima na tržištu, pružajući maksimalnu točnost i pouzdanost u otkrivanju potencijalnih požara.

  2. Algoritam za razlikovanje dima i prašine: Ova napredna funkcija smanjuje broj lažnih alarma koji se mogu pojaviti zbog prašine, pare ili kuhanja, što rezultira efikasnijim i preciznijim upozorenjima.

  3. Apollo CoreProtocol®: Integrirajući stabilnu i pouzdanu platformu za komunikaciju, Soteria osigurava brzu i preciznu razmjenu informacija između detektora i upravljačkog sustava, čime se poboljšava ukupna sigurnost sustava.

  4. Modularni dizajn: Zahvaljujući modularnom dizajnu, instalacija i održavanje vatrodojavnih detektora postaju jednostavniji i efikasniji procesi, čime se smanjuju troškovi i vrijeme potrebno za održavanje sustava.

Uz navedene karakteristike, Soteria postavlja nove standarde u industriji vatrodojavnih detektora te pruža sveobuhvatno rješenje za ranu detekciju požara i zaštitu ljudi i imovine.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj 01 3873 560 ili putem kontakt forme.