Ajax
Centralna tipka za kombinirane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namjenjena za jednostruki ili paralelni prekidač, crne boje
Centralna tipka za kombinirane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namjenjena za jednostruki ili paralelni prekidač, bijele boje
Centralna tipka za kombinirane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namjenjena za dvostruki prekidač, crne boje.
Centralna tipka za kombinirane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namjenjena za dvostruki prekidač, bijele boje.
Okvir za kombinirane Ajax LightSwitch pametne prekidače sa prostorom za dvije baze prekidača (Ajax LightCore)
Okvir za kombinirane Ajax LightSwitch pametne prekidače sa prostorom za tri baze prekidača (Ajax LightCore)